Oferta obróbki skrawaniem Oferta obróbki skrawaniem Oferta obróbki skawaniem
English version
 
 
 

Dofinansowanie Projektu

"Instalacja paneli fotowoltaicznych dla firmy FUDKOP A.K. Fudali spółka jawna."
Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr XI "React EU2."

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 425 000,00zł.

 

   

 

 

.