Oferta obróbki skrawaniem Oferta obróbki skrawaniem Oferta obróbki skawaniem
English version
 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej, informujemy, iż oferty złożyło 10 firm, tj.:

1. Foton Technik Sp. z o.o.
2. Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o.
3. Columbus Energy S.A.
4. Kampania Solarna Sp. z o.o.
5. COGITO Energy Dariusz Ciochoń
6. SunTrans Sp. z o.o.
7. PRO-ECO Sp. z o.o.
8. PVTEC Polska Sp. z o.o.
9. Ribbons Sp. z o.o.
10. Konsorcjum Energia Taniej MP Solar, Energia Taniej Sp. z o.o., MP Solar Group Sp. z o.o.
 
Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert wedle kryteriów formalnych oraz kryteriów punktowych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym, wygrała firma COGITO Energy Dariusz Ciochoń, która uzyskała łącznie 79,71 punktów.
 
Pozostałe firmy otrzymały odpowiednio:
 
1. Foton Technik Sp. z o.o. - 69,60 punktów
2. Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. - 75,91 punktów
3. Columbus Energy S.A. - 66,77 punktów
4. Kampania Solarna Sp. z o.o. - 78,00 punktów
5. SunTrans Sp. z o.o. - 73,58 punktów
6. PRO-ECO Sp. z o.o. - 64,78 punktów
7. PVTEC Polska Sp. z o.o. - 62,40 punktów
8. Ribbons Sp. z o.o. - 62,39 punktów
9. Konsorcjum Energia Taniej MP Solar, Energia Taniej Sp. z o.o., MP Solar Group Sp. z o.o. - 74,85 punktów
 
Wszystkim oferentom bardzo dziękujemy za przesłane oferty.

 

Niniejszym załączamy protokół wyboru oferenta. Załącznikiem do niniejszego dokumentu są złożone oferty. Na prośbę każdego z Państwa, w siedzibie firmy, można zapoznać się z przedmiotowymi dokumentami.

protokół strona 01
protokół strona 02

 

 

 

 

.